Μείωση τραπεζικών κινδύνων και αντοχή σε πανδημικό σοκ αναβάθμισαν την οικονομία

MOODYS

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τη μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου στο Ba1 από Βa2, με σταθερό ορίζοντα, επικαλούμενος τη μείωση στην έκθεση της οικονομίας λόγω της μείωσης των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα και την ανθεκτικότητα που επέδειξε η κυπριακή οικονομία κατά τη κρίση του κορωνοϊού.
 
Με την αναβάθμιση αυτή, το κυπριακό αξιόχρεο βρίσκεται μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία στην κλίμακα του συγκεκριμένου οίκου. Ο Moody’s είναι ο μόνος από τους τέσσερις αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης (μαζί με S&P, Fitch και DBRS Morning Star) που διατηρεί την Κύπρο κάτω από την επενδυτική κατηγορία.

Μειώθηκαν οι κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα
 
Σύμφωνα με τον οίκο, ο κύριος λόγος αναβάθμισης αφορά στη μείωση της έκθεσης της κυπριακής οικονομίας στον τραπεζικό τομέα, λόγω των μείωσης των κινδύνων στις τράπεζες της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, ο ίδιος οίκος προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας.
 
Στην ανακοίνωσή του, ο Moody’s κάνει λόγο για σημαντική βελτίωση στην υποκείμενη πιστωτική ευρωστία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, η οποία μειώνει τους κινδύνους μιας συστημικής τραπεζικής κρίσης και κατά συνέπεια μειώνει την εκδήλωση δυνητικών υποχρεώσεων για τον κυβερνητικό ισολογισμό.
 
Αναφέρεται στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες το 2020, «εν μέρει λόγω πωλήσεων παλαιών προβληματικών δανείων, καθώς και λόγω μιας συνολικής απάντησης (εκ μέρους των αρχών) στην πανδημία, η οποία έχει μέχρι τώρα προστατεύσει τους δανειολήπτες από αθετήσεις υποχρεώσεων».
 
Σημειώνει τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 17,7% στο τέλος του 2020 από 27,9% στο τέλος του 2019.
 
Όπως αναφέρει, μετά το πέρας του ευρύτατου μορατόριουμ καταβολής δόσεων, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, στις αρχές του 2021 ξεκίνησαν οι αποπληρωμές δανείων, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι μεγάλο μέρος των δανείων που βρισκόταν σε αναστολή θα συνεχίσουν τις αποπληρωμές και ότι η εισροή νέων ΜΕΔ θα είναι ήπια.

Ανθεκτική η κυπριακή οικονομία στο "πανδημικό σοκ"
 
Σύμφωνα με τον οίκο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σε σχέση με την οικονομική ανάκαμψη, ιδιαίτερα στον πιο επηρεαζόμενο τομέα του τουρισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον άνοδο των ΜΕΔ. Ωστόσο, ο Moody’s συνεχίζει να εκτιμά ότι η εισροή νέων κόκκινων δανείων θα αντισταθμιστεί από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των τραπεζών να μειώσουν το απόθεμα των παλαιότερων ΜΕΔ.
 
Ο δεύτερος λόγος για την αναβάθμιση σχετίζεται με την σχετική ανθεκτικότητα που επέδειξε η οικονομία στην πανδημικό σοκ σε συνδυασμό με τις ισχυρές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
 
Αναφέρεται ειδικότερα ότι παρά τη σημαντική έκθεση στον τουρισμό, η κυπριακή οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική στο πανδημικό σοκ συγκριτικά με τον μέσο όρο των χωρών της βαθμίδας Βa1 και Ba2, όπως καταδείχθηκε από τη λιγότερο βαθιά ύφεση της οικονομίας της Κύπρου που ήταν -5,1%.
 
«Αυτό διότι οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως επαγγελματικές υπηρεσίες, δημόσια διοίκηση και ναυτιλία, αντιστάθμισαν το σημαντικό πανδημικό σοκ στον τουριστικό τομέα», σημειώνει.

Αποτελεσματικά τα μέτρα στήριξης
 
Αναφέρεται ακόμη στα μέτρα στήριξης που λήφθηκαν από τις κυπριακές αρχές, λέγοντας ότι αυτά ήταν «αποτελεσματικά στον μετριασμό του πανδημικού σοκ στην πλευρά της προσφοράς και κατά συνέπεια μείωσαν σημαντικά τον κίνδυνο διαρκούς μείωσης της οικονομικής ευρωστίας της Κύπρου».
 
Σημειώνει ότι πολύ αποτελεσματική στη μείωση του αντίκτυπου της πανδημίας στην αγορά εργασίας ήταν η μεγάλη αξιοποίηση του σχεδίου διατήρησης θέσεων εργασίας υπό τη μορφή της στήριξης των μισθών των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες κλήθηκαν να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους για περίοδο τουλάχιστον διπλάσια από τη χρονική ισχύ των σχεδίων στήριξης.
 
«Εκτιμούμε ότι το σχέδιο αυτό έσωσε περίπου 26.000 θέσεις εργασίας ή το 6% της εργοδότησης το 2020», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σταδιακή ανάκαμψη του τουρισμού
 
Για τις οικονομικές προοπτικές, ο οίκος εκτιμά ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα στηριχθεί από τη μεγάλη χρηματοδότηση από την ΕΕ, τη σταδιακή ανάκαμψη του τουριστικού τομέα και την ισχυρή μεγέθυνση των υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με τον τουρισμό.
 
Αναφέρεται και στα κονδύλια από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (€1,2 δις μέχρι το 2026) και σημειώνει πως βάσει της προσομοίωσης του οίκου η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών θα οδηγήσει σε επιπλέον ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 0,6% ετησίως για τα έτη 2022 – 2025 και προσθέτει πως ο πραγματικός αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος γιατί η προσομοίωση δεν υπολογίζει τον πρόσθετο θετικό αντίκτυπο (spillover effects) από άλλες χώρες, που επίσης επωφελούνται από την αυξημένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς τα οικονομικά οφέλη από τα μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το σχέδιο.

Ικανοποιημένος ο ΥΠΟΙΚ

Εξαιρετικής σημασίας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης την αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, σημειώνοντας ότι «καταδεικνύει τις ορθές πολιτικές που ακολουθούνται, που παρά την αβεβαιότητα που υφίσταται λόγω της κρίσης της πανδημίας, συνεχίζουν να ενδυναμώνουν την αξιοπιστία της Κύπρου».
 
Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Πετρίδης τονίζει πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα, ώστε με την πάροδο της πανδημίας, να επανέλθει στους θετικούς ρυθμούς που υπήρχαν πριν την πανδημία, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση (συγκράτηση της ανεργίας) όσο και τα δημόσια οικονομικά.
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πρόσθεσε, η Κυβέρνηση στηρίζει την κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο, κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο και προωθώντας, παράλληλα, τα κατάλληλα οικονομικά σχέδια, τα οποία θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων.

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται άοκνα, συστηματικά και σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να επιτύχει τις προαναφερόμενες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα ωθήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε ανώτερα επίπεδα αναβάθμισης της αξιοπιστίας της», κατέληξε ο ΥΠΟΙΚ.

ΔΗΣΥ: Επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής

"Η αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τον Οίκο Moody’s, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και καταδεικνύει τις προοπτικές της οικονομίας της χώρας μας." Aυτό αναφέρει ο Αναπληρωτής Προέδρος του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης και τονίζει ότι:

"Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει την προσπάθεια για να παραμείνει η  Κύπρος σε μια πορεία σταθερότητας και για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσει που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης, μέσα από τη συνεργασία και τη συνεννόηση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων." 

Επόμενο άρθρο

Αρνητική εξέλιξη η απόφαση του Ισραήλ να βάλει στο "κόκκινο" την Κύπρο

Ακυρώσεις πτήσεων αναμένουν οι ξενοδόχοι μετά το "μπλόκο" για ταξίδια
23/07/2021 - 15:00

ΣχετικέςΕιδήσεις

"Μπαίνουμε σε νέα εποχή αβεβαιότητας και η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα"

Σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο ΥΠΟΙΚ σε ομιλία του στο 14ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΗΟ-ΣΕΚ
23/06/2022 - 13:15

Έρχονται νέες αυξήσεις στα σιτηρά, τα καύσιμα και τις πρώτες ύλες (ΒΙΝΤΕΟ)

«Αξιολογούμε τις συνέπειες των κυρώσεων για την Κύπρο», είπε ο Πελεκάνος
24/02/2022 - 11:24

Αισιόδοξες οι προβλέψεις για τον τομέα της οικονομίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο προπορευόμενος δείκτης του 2021 εκτιμάται ότι αυξήθηξε κατά 5,6%
27/01/2022 - 22:31

Σε ρυθμούς ανάκαμψης: Τα δυο συν και ένα πλην της κυπριακής οικονομίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Ενθαρρυντικές οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαικής Επιτροπής
13/11/2021 - 20:25

ΥΠΟΙΚ: Ισχυρή ανάκαμψη το 2021, διατηρείται η δυναμική τα επόμενα χρόνια

Οι εκτιμήσεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ
11/11/2021 - 15:05

Αυτοί είναι οι κυριότεροι δημοσιονομικοί κίνδυνοι για την Κύπρο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ανησυχεί για τον Covid, το ΓεΣΥ και τα «κόκκινα» δάνεια
16/09/2021 - 12:33

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για υποβοήθηση παράνομης εισόδου μεταναστών (ΦΩΤΟ)

Όποιος γνωρίζει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωριού Νήσου
Διεθνή

Πανηγυρίζει ο τουρκικός τύπος για όσα πήρε ο Ερντογάν στη Μαδρίτη

"Τους τα είπε ένα-ένα κατάμουτρα και πήρε ότι ήθελε"

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ

Στο βίντεο διακρίνεται το ωστικό κύμα και συντρίμμια από το εμπορικό κέντρο

Γερμανία και Ολλανδία στέλνουν άλλα έξι αυτοκινούμενα πυροβόλα στην Ουκρανία

Πρόκειται για τα PzH 2000 που θεωρούνται από τα ισχυρότερα στον κόσμο

tv news

Η Μυρτάλη συναντά την Αρετή.Τα αίματα ανάβουν και ανταλλάσσουν σκληρές κουβέντες

«Η Γη Της Ελιάς» Δείτε εδώ τις περιλήψεις των νέων ανατρεπτικών επεισοδίων
Alpha TV Κύπρου

Οι μέρες κυλούν βασανιστικά καθώς η Αργυρώ περιμένει μια αχτίδα ελπίδας...

«Σασμός» Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις της νέας ερωτικής δραματικής σειράς του Alpha Κύπρου
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Τετ, 29/06/2022 - 13:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Τετ, 29/06/2022 - 15:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Τετ, 29/06/2022 - 17:00DEAL
Τετ, 29/06/2022 - 17:55ALPHA NEWS
Τετ, 29/06/2022 - 19:00THE CHASE
Τετ, 29/06/2022 - 20:00ALPHA NEWS
Τετ, 29/06/2022 - 21:00ΣΑΣΜΟΣ
Τετ, 29/06/2022 - 22:15ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Τετ, 29/06/2022 - 23:15ΤΙ ΦΑΣΗ;
Πέμ, 30/06/2022 - 00:45ΚΑΡΜΑ
Πέμ, 30/06/2022 - 02:15THE CHASE
Πέμ, 30/06/2022 - 03:45ΣΑΣΜΟΣ
Πέμ, 30/06/2022 - 04:45ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ