Ο Fitch αναβάθμισε την Ελληνική Τράπεζα στο "BB+", σταθερές προοπτικές

Παρασκευή, 3/11/2023 - 19:24
Μικρογραφία

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Ελληνικής Τράπεζας σε "BB+", από "BB-", προχώρησε την Παρασκευή o οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, θέτοντας παράλληλα σε «σταθερές» τις προοπτικές της τράπεζας.

Ο οίκος αναβάθμισε επίσης την αξιολόγηση Βιωσιμότητας (VR) της τράπεζας σε "bb+" από "bb-".

Η αναβάθμιση, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, αντικατοπτρίζει τον συνδυασμό της βελτιωμένης αξιολόγησης του κυπριακού λειτουργικού περιβάλλοντος και τη συνεχιζόμενη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της Ελληνικής Τράπεζας.

Το λειτουργικό περιβάλλον της Κύπρου επωφελείται από τις προσδοκίες του Fitch «για συνεχιζόμενη εγχώρια οικονομική ανάπτυξη, βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη του τραπεζικού τομέα και μείωση, αν και ακόμα πάνω από τον μέσο όρο, του χρέους του ιδιωτικού τομέα».

Αναφέρει επίσης ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει και την ενισχυμένη κεφαλαιοποίηση της τράπεζας, το μειωμένο απόθεμα παλαιών προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των καθαρών ακινήτων που έχουν κατασχεθεί), τη διαρθρωτικά βελτιωμένη κερδοφορία και το ισχυρό καταθετικό franchise, το οποίο «μεταφράζεται σε μια μεγάλη καταθετική βάση χαμηλού κόστους», σύμφωνα με τον οίκο.

Ο Fitch αναφέρει ότι η αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση, ως δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα, στη μικρή κυπριακή αγορά, υποστηρίζοντας τις επιχειρηματικές της προοπτικές, τη σταθερή χρηματοδότηση με βάση τις καταθέσεις και την ισχυρή ρευστότητα.

Αντανακλά επίσης, σύμφωνα με τον οίκο, τις διαρθρωτικά βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας στο περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, τις άνω του μέσου όρου δείκτες εποπτικών κεφαλαίων και τις διαχειρίσιμες μετρήσεις ποιότητας ενεργητικού.

Επιπλέον, ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι το επιχειρηματικό προφίλ της Ελληνικής χαρακτηρίζεται από παραδοσιακές εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες, με περιορισμένη διαφοροποίηση σε αμοιβές που δημιουργούνται από δραστηριότητες και ασφαλιστικές εργασίες.

Αναφέρει επίσης ότι η τράπεζα δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά με ισχυρά μερίδια αγοράς, ιδίως προς τα νοικοκυριά, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι περιορισμένες, δεδομένου του μικρού μεγέθους της Κύπρου και του χρέους του ιδιωτικού τομέα που εξακολουθεί να είναι πάνω από το μέσο όρο».

Ο Fitch αναφέρει πως θα μπορούσε να υποβαθμίσει την τράπεζα εάν μεταξύ άλλων το οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο επιδεινωθεί απότομα και εάν ο δείκτης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΔ και των καθαρών κατασχεθέντων στοιχείων ενεργητικού, αλλά εξαιρουμένων των ΜΕΔ που εγγυείται το κράτος μέσω του σχεδίου APS) αυξανόταν πάνω από το 7% σε μόνιμη βάση ή εάν ο δείκτης CET1 μειωνόταν κάτω από το 14%.

Αναφορικά με νέα αναβάθμιση της αξιολόγησης της τράπεζας, ο οίκος αναφέρει μεταξύ άλλων πως αυτή εξαρτάται από τη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Κύπρο, το οποίο θα απαιτούσε αναβάθμιση του κρατικού μακροπρόθεσμου αξιόχρεους και την προσδοκία συνέχισης της οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο.

"Οι βελτιώσεις αυτές θα μεταφράζονταν πιθανότατα σε καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εγχώριες τράπεζες, μειωμένο πιστωτικό κίνδυνο από τα μεγάλα ανοίγματα των τραπεζών στο κράτος και βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά, εν μέσω μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των επενδυτών", σημειώνει.

Σύμφωνα με τον Fitch, μια αναβάθμιση θα απαιτούσε επίσης, μεταξύ άλλων, ένα ισχυρότερο επιχειρηματικό προφίλ, ο δείκτης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (εξαιρουμένων των εγγυημένων δανείων από το κράτος) να υποχωρήσει κάτω από το 4% και ο δείκτης CET1 να παραμείνει πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της τράπεζας για 14%, με χαμηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού.

Πηγή
ΚΥΠΕ