«Όχι» από ΣΕΚ στην πρόταση του Υπουργού Εργασίας για το 12% στις συντάξεις

Παρασκευή, 3/11/2023 - 14:58
Μικρογραφία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ απέρριψε την Παρασκευή την εισήγηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αφορά την αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12% στις συντάξεις για όσους επιλέγουν να αφυπηρετήσουν στο 63ο έτος της ηλικίας τους, καθώς η εισήγηση, όπως αναφέρει, «παρουσιάζει αδυναμίες».

Ταυτόχρονα, η ΣΕΚ εκφράζει την ικανοποίηση της, «γιατί διαμέσου της αναλογιστικής μελέτης επιβεβαιώθηκε πως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) είναι βιώσιμο έως το 2080 χωρίς να διαφοροποιείται το όριο της αφυπηρέτησης (παραμένει το 65ο έτος), και χωρίς να υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετη αύξηση των εισφορών, πέραν από αυτές που προβλέπει η νομοθεσία», ενώ καλεί την Κυβέρνηση «να καθορίσει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μια νέα επενδυτική πολιτική, που θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για το ΤΚΑ».

Η εισήγηση του Υπουργού, που αφορά την αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12%, «όπως προκύπτει από τη μελέτη της, δεν καλύπτει εργαζόμενους με 40 μονάδες εισφορών στο βασικό μέρος, (πραγματικών και πιστωμένων), αλλά καλύπτει μόνο τους εργαζόμενους που έχουν 44 μονάδες εισφορών και πιστώσεων στο βασικό μέρος, εξαιρουμένης της εκπαίδευσης», αναφέρει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ σε ανακοίνωση, που εξέδωσε ύστερα από την τακτική συνεδρία της κατά την οποία καθόρισε και ενέκρινε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις, που θα γίνουν στα πλαίσια της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την ίδρυση της ΣΕΚ το 2024, ενώ ενέκρινε και το πρόγραμμα της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης που καθορίστηκε για τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023.

Η ΣΕΚ «υπενθυμίζει πως, από το 2019 έχει αναδείξει την ανάγκη διαχείρισης της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12% στα πλαίσια μιας συνολικής μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού συστήματος».

Προσθέτει ότι «επί της ουσίας, εισηγήθηκε και εξακολουθεί να επιμένει πως η αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12% που επιβάλλεται σε συνταξιούχο, που επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί στο 63ο, θα πρέπει κλιμακωτά και σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο να μειώνεται, μέχρι την πλήρη απάλειψη του».

Η ΣΕΚ αναφέρει επίσης ότι θα αναπτύξει τη θέση της ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, που συνέρχεται την ερχόμενη Δευτέρα, 6/11/2023, «με σκοπό όπως, η όποια ρύθμιση να έχει δίκαιο και καθολικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του συνταξιοδοτικού μας συστήματος που είναι η αναλογικότητα και η ανταποδοτικότητα».

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

Αναφορικά με την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη που καθορίστηκε για τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, η ΣΕΚ αναφέρει πως αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των Πανευρωπαϊκών δράσεων της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) «για δίκαιη και αξιοπρεπή απασχόληση και αντιμετώπιση της ακρίβειας, αναδεικνύοντας και την ανάγκη διασύνδεσης των δημοσίων συμβάσεων με την προϋπόθεση της εφαρμογής συλλογικής σύμβασης».

Προσθέτει πως στη Συνδιάσκεψη θα πάρουν μέρος αξιωματούχοι της ETUC, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Επιπλέον, στην ανακοίνωση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ αναφέρει ότι ασχολήθηκε και με το θέμα του καθορισμού της πολιτικής των αιτημάτων, (μισθολογικών και παρεμφερών), που θα υποβληθούν στα πλαίσια της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που λήγουν το 2023 και η οποία θα εγκριθεί από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της 20ης Νοεμβρίου.

Πηγή
ΚΥΠΕ