Παναγιώτου στο AlphaNewsLive:Πρώτο βήμα οι συντάξεις, θα ακολουθήσουν πολλά άλλα

Σάββατο, 30/9/2023 - 12:11

Καταβλήθηκαν την Παρασκευή οι συντάξεις στους νέους συνταξιούχους, οι οποίοι συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τον Υπουργό Εργασίας να δηλώνει στο AlphaNewsLive ότι θα έπρεπε διαχρονικά να ήταν αυτονόητη η έγκαιρη καταβολή τους.

Μιλώντας στο AlphaNewsLive ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου αναφέρει ότι είναι στόχος η βελτίωση της ζωής των πολιτών.

«Η ανθρωποκεντρική πολιτική της Κυβέρνησης αποσκοπεί στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των μικρών και των μεγάλων προβλημάτων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η έγκαιρη καταβολή των συντάξεων στους νέους συνταξιούχους θα έπρεπε να ήταν διαχρονικά αυτονόητη, όπως εξάλλου και για όλα τα επιδόματα και τις παροχές.

Ο κ. Παναγιώτου επισημαίνει επίσης ότι πρόκειται να ακολουθήσουν κι άλλες πρωτοβουλίες για διευκόλυνση των πολιτών.

«Υλοποιούμε με μεθοδικότητα τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών, και η έγκαιρη καταβολή των συντάξεων εντός ενός μηνός για τους νέους συνταξιούχους που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους είναι το πρώτο βήμα, το οποίο θα ακολουθήσουν πολλά άλλα.»

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί τα τραπεζικά εμβάσματα για την πρώτη πληρωμή των νέων συνταξιούχων που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/8/2023 και οι συντάξεις τους είναι διαθέσιμες στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις 29/9/2023.

«Η έγκαιρη καταβολή της θεσμοθετημένης σύνταξης εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης έχει επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των υφιστάμενων δυνατοτήτων, την απλοποίηση των διαδικασιών και την εισαγωγή καινοτομιών. Οι νέοι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτούνται στο 65ο έτος λαμβάνουν πλέον την πρώτη πληρωμή μέσα σε ένα μήνα αντί μετά από πολλούς μήνες όπως ίσχυε στο παρελθόν, και μέχρι το τέλος του 2023 θα ισχύει το ίδιο για όλους τους νέους συνταξιούχους περιλαμβανομένων όσων συνταξιοδοτούνται πρόωρα στο 63ο έτος.»

Ο υπολογισμός του ύψους της σύνταξης γίνεται με βάση τις υφιστάμενες διαθέσιμες πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στους ατομικούς ασφαλιστικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων και ενδεχόμενες περιορισμένες αποκλίσεις από το τελικό ποσό της σύνταξης θα συνυπολογιστούν και θα διευθετηθούν αναδρομικά.

Προστίθεται ότι είναι στόχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η έγκαιρη καταβολή όλων των επιδομάτων και των παροχών που καταβάλλονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκτιμάται ότι μέσα από την εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδιασμού, αυτό θα καταστεί σταδιακά εφικτό μέσα στο επόμενο διάστημα.