Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 3,1% του ΑΕΠ στο δεκάμηνο 2023

Πέμπτη, 30/11/2023 - 13:43
Μικρογραφία

Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €918,9 εκ., που αντιστοιχεί σε 3,1% του ΑΕΠ για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν. Συγκριτικά, την αντίστοιχη περίοδο του 2022 το πλεόνασμα ανερχόταν σε €691,5 εκ., που αντιστοιχούσε στο 2,5% του ΑΕΠ.

Αυξήθηκαν τα έσοδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €1.059,8 εκ. (11,8%) και ανήλθαν στα €10.033 εκ. σε σύγκριση με €8.973,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €387,4 εκ. (11,7%) και ανήλθαν στα €3.697,2 εκ. σε σύγκριση με €3.309,8 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €266,9 εκ. (12%) και ανήλθαν στα €2.497,2 εκ. σε σύγκριση με €2.230,3 εκ. το 2022.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €346,1 εκ. (16,3%) και ανήλθαν στα €2.467,5 εκ. σε σύγκριση με €2.121,4 εκ. το 2022.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €372,5 εκ. (15%) και ανήλθαν στα €2.859,8 εκ. σε σύγκριση με €2.487,3 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €43,4 εκ. (25,1%) και ανήλθαν στα €216,2 εκ. σε σύγκριση με €172,9 εκ. το 2022.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €0,1 εκ. και ανήλθαν στα €623,3 εκ. σε σύγκριση με €623,2 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και τα μερίσματα μειώθηκαν κατά €22,7 εκ. (21,6%) και περιορίστηκαν στα €82,4 εκ. σε σύγκριση με €105,1 εκ. το 2022.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €67 εκ. (43,6%) και περιορίστηκαν στα €86,6 εκ. σε σύγκριση με €153,6 εκ. το 2022.

Οι συνολικές δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €832,4 εκ. (10,1%) και ανήλθαν στα €9.114,1 εκ., σε σύγκριση με €8.281,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €286,2 εκ. (8,6%) και ανήλθαν στα €3.621,9 εκ. σε σύγκριση με €3.335,7 εκ. το 2022.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €300,9 εκ. (12,3%) και ανήλθαν στα €2.749,8 εκ., σε σύγκριση με €2.448,9 εκ. το 2022.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €53,5 εκ. (64,8%) και ανήλθαν στα €136 εκ. σε σύγκριση με €82,5 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €115 εκ. (25,9%) και ανήλθαν στα €559,6 εκ. σε σύγκριση με €444,6 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €122,2 εκ. (17,9%) και ανήλθε στα €803,2 εκ. σε σύγκριση με €681,1 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €130,2 εκ. (24,5%) και ανήλθαν στα €660,8 εκ. σε σύγκριση με €530,6 εκ. το 2022, και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €8,0 εκ. (5,3%) και περιορίστηκαν στα €142,4 εκ. σε σύγκριση με €150,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €42,0 εκ. (4,4%) και περιορίστηκε στα €910,4 εκ. σε σύγκριση με €952,4 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €3,3 εκ. (1%) και περιορίστηκαν στα €333,2 εκ. σε σύγκριση με €336,5 εκ. το 2022.

Πηγή
ΚΥΠΕ