Πρόεδρος ΡΑΕΚ: Τα αποθέματα ΦΑ μπορεί να δώσουν μεταβατική λύση

Πέμπτη, 30/5/2024 - 11:15

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο θα μπορούσαν να δώσουν μια μεταβατική λύση για τις ανάγκες της Ευρώπης σε φυσικό αέριο μέχρι την ολοκλήρωση της ενεργειακής μετάβασης, νοουμένου ότι υιοθετηθεί και αναπτυχθεί ένας κοινός στρατηγικός σχεδιασμός, τόνισε ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Ανδρέας Πουλλικκάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, ο κ. Πουλλικκάς παρευρέθη στη σύνοδο του Φόρουμ Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum - EMGF) με θέμα «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο», την οποία διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και η Γραμματεία του EMGF στην Αθήνα στις 28 Μαΐου.

Σε ομιλία του με τίτλο «Ανάπτυξη της αλυσίδας υδρογόνου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», ο κ. Πουλλικκάς τοποθετήθηκε επί των προκλήσεων από τη χρήση υδρογόνου στα ενεργειακά συστήματα και κατά πόσο μπορούν τα αποθέματα φυσικού αερίου και το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου να βοηθήσουν την περιοχή και την ΕΕ να γίνουν κλιματικά ουδέτερες.

Ξεκινώντας με τις προκλήσεις από τη χρήση υδρογόνου στα ενεργειακά συστήματα ο Δρ. Πουλλικκάς ανέφερε ότι δύο παράγοντες εμποδίζουν τη χρήση του υδρογόνου. Πρώτο η ανθεκτικότητα του εξοπλισμού και δεύτερο το κόστος παραγωγής υδρογόνου. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα του εξοπλισμού σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν δώσει τις αναγκαίες λύσεις με βάση την κατασκευαστική εμπειρία που αποκτήθηκε από τις ηλιακές και αιολικές τεχνολογίες.

Το υδρογόνο ως καύσιμο, είπε, είναι πλέον έτοιμο να γίνει πραγματικότητα όμως, όσον αφορά το κόστος παραγωγής ειδικά του πράσινου υδρογόνου, χρειάζεται αρκετή δουλειά, αφού θα πρέπει το κόστος παραγωγής του υδρογόνου για να είναι ανταγωνιστικό του φυσικού αερίου (άνω των 20 δολαρίων ανά μεγαβατώρα) θα πρέπει να μειωθεί από τα 5 δολάρια ανά κιλό που είναι σήμερα στα περίπου 1.5 δολάρια ανά κιλό.

Όπως είπε, ήδη ανά τον κόσμο βρίσκονται διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου για την απόκτηση της κατάλληλης εμπειρίας και μείωσης του κόστους παραγωγής.

Στο ερώτημα κατά πόσο μπορούν τα αποθέματα φυσικού αερίου και το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου να βοηθήσουν την περιοχή και την ΕΕ να γίνουν κλιματικά ουδέτερες, ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ προέβη σε ανάλυση της ύπαρξης αποθεμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω αποθέματα φυσικού αερίου μπορούν να δώσουν μια μεταβατική λύση για τις ανάγκες της Ευρώπης σε φυσικό αέριο μέχρι την ολοκλήρωση της ενεργειακής μετάβασης, για να επισημάνει ότι επιβάλλεται όμως η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός κοινού στρατηγικού σχεδίου.

Το σχέδιο αυτό, κατέληξε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων τη σύνδεση των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με ευρωπαϊκές χώρες μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων, τη σύνδεση των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με ευρωπαϊκές χώρες μέσω αγωγών φυσικού αερίου ή/και εικονικών αγωγών φυσικού αερίου, την ενσωμάτωση τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας σε όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τη χρήση μπλε υδρογόνου που παράγεται από αναμόρφωση φυσικού αερίου και πράσινου υδρογόνου που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξαγωγή αειφόρου ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την εξαγωγή υδρογόνου σε ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή
ΚΥΠΕ