Προκηρύχθηκε το Σχέδιο Χορηγιών για ξενοδοχεία και τουριστικα καταλύματα

Τετάρτη, 21/6/2023 - 11:16
Μικρογραφία

Κατόπιν σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας». Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I8 «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τομέα του τουρισμού με έμφαση στην ύπαιθρο, καθώς και στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Απώτερος σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής στήριξης σε υφιστάμενα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα προκειμένου να μπορούν να προσελκύουν ολόχρονα τουρισμό υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης, αλλά και να καταστούν στην ολότητά τους προσβάσιμα και φιλικά προς άτομα με οποιουδήποτε είδους αναπηρία.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα €5,000,000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου καθώς και Έντυπο Αίτησης από τη σελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy, ενότητα «Κίνητρα και Επιχορηγήσεις».

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 12.00 μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό στο τηλέφωνο 22691114 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ValentinoPierides@visitcyprus.com

Πηγή
ΓΤΠ