Προς άρση χρονικού ορίου για αποσπάσεις μεταξύ δημοσίου και ημικρατικών

Κυριακή, 18/2/2024 - 12:16
Μικρογραφία

Αρχίζει την Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση νομοσχεδίων που καταργούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια που μπορεί να έχει η απόσπαση μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμών δημοσίου δικαίου ή μεταξύ δύο οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο νόμο, οι αποσπάσεις μεταξύ δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμών δημοσίου δικαίου αλλά και μεταξύ δύο οργανισμών δημοσίου δικαίου μπορούν να έχουν διάρκεια τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο τριετή περίοδο.

Οι αλλαγές που προωθούνται για έγκριση από τη Βουλή έχουν ως σκοπό να αρθεί ο περιορισμός σχετικά με τη μέγιστη διάρκεια που μπορεί να έχει η απόσπαση, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσής της και να ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν στις αποσπάσεις εντός Δημόσιας Υπηρεσίας, δηλαδή οι αποσπάσεις υπαλλήλων να έχουν διάρκεια μέχρι 3 χρόνια και να μπορούν να ανανεώνονται για περισσότερες από μία περιόδους.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τους μόνιμους όσο και τους αορίστου χρόνου υπαλλήλους και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25 Οκτωβρίου, 2023.

Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι το νομοσχέδιο θα έχει θετικές επιπτώσεις βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού τόσο της δημόσιας υπηρεσίας όσο και των οργανισμών δημοσίου δικαίου και θα οδηγήσει στην πιο εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας για αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης αντικτύπου που προωθήθηκαν στη Βουλή πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τις συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, με τις δύο πρώτες να συμφωνούν με την προώθηση του θέματος, ενώ η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ εκφράζει τη διαφωνία της, θεωρώντας ότι δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες που περιγράφονται στο νομοσχέδιο.

Πηγή
ΚΥΠΕ