ΠτΔ: Η Κύπρος θα κερδίσει το στοίχημα για ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον

Τετάρτη, 15/5/2024 - 17:13
Νίκος Χριστοδουλίδης

Σίγουρος πως η Κύπρος θα κερδίσει το στοίχημα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της διαμόρφωσης ενός σταθερού και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, δήλωσε ενώπιον της της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, εξήγγειλε δυο δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, με την πρώτη να αφορά τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης εκστρατείας από μέρους της πολιτείας για την αναβάθμιση της εικόνας της χώρας σε διεθνές επίπεδο και η δεύτερη την εκπόνηση νέου αναθεωρημένου σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων/Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, είπε αρχικά πως η διαχρονική πορεία του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας με έργα και επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ που συμβάλλουν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, στην άνοδο της εγχώριας παραγωγικότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του επενδυτικού προφίλ της χώρας.

Είπε πως ο τομέας της ανάπτυξης γης και των σχετικών επενδύσεων, ως βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία, παρά το ευμετάβλητο εξωγενές περιβάλλον που επικρατεί και σίγουρα μας επηρεάζει.

Ο Πρόεδρος σημείωσε πως η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις σημερινές προκλήσεις, προχώρησε με αποφασιστικότητα και όραμα στη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών και δράσεων για τη διατήρηση ενός σταθερού περιβάλλοντος, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής που αποτελεί στόχο της.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, η Κυβέρνηση έθεσε συγκεκριμένους στόχους και ανέλαβε πρωτοβουλίες για διαρθρωτικές αλλαγές, για στήριξη των επενδύσεων, μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. «Με προσήλωση εργαζόμαστε καθημερινά για την υλοποίηση αυτών των στόχων και πρωτοβουλιών που είναι καθοριστικής σημασίας για την Κύπρο που αλλάζουμε, για μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία», είπε τονίζοντας πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης και οι στοχευμένες παρεμβάσεις της έφεραν αποτελέσματα, ώστε η οικονομία να παραμένει ανθεκτική και σε σταθερή πορεία ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής και ιδιαιτέρως στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της νέας γενιάς. Επεσήμανε πως η εξαγγελία, τον περασμένο Οκτώβριο από τον Υπουργό Εσωτερικών, δέσμης στοχευμένων μέτρων και δράσεων, στόχο έχει την αύξηση του οικιστικού αποθέματος της χώρας, νέου και υφιστάμενου αδρανούς, και στη διάθεσή του σε προσιτή τιμή και πως η μετουσίωση της πολιτικής αυτής σε έργα και η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, θα είναι δυνατή με την από κοινού συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.

Τόνισε πως η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού στηρίζεται στο ενδιαφέρον που θα επιδείξει ο ιδιωτικός τομέας. «Λαμβάνοντας υπόψη τη δική σας εμπειρογνωμοσύνη και αφουγκραζόμενοι και τους δικούς σας προβληματισμούς, διαμορφώσαμε ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων με στόχο την αύξηση των μονάδων ποιοτικής στέγης για πώληση ή ενοικίαση σε προσιτή τιμή», είπε και εξήγησε πως τα κίνητρα προσφέρουν πολεοδομικά οφέλη, υπό τη μορφή αυξημένου δομήσιμου εμβαδού, και παρέχουν δυνατότητες εναλλακτικών επιλογών ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τον προγραμματισμό κάθε ενδιαφερόμενου επενδυτή.     

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ενδεικτικά στο πρωτοποριακό για τα κυπριακά δεδομένα Σχέδιο «Built-to-Rent», στο οποίο για πρώτη φορά συνδυάζονται πολεοδομικά κίνητρα μαζί με φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς και στη δημιουργία Ειδικού Ταμείου προσιτής στέγασης, με επιλογή την εξαγορά των πολεοδομικών κινήτρων και την καταβολή χρηματικού αντισταθμίσματος.

Επιπλέον, ανέφερε ο Πρόεδρος, για περιορισμό της γραφειοκρατίας και απλοποίησης της αδειοδότησης των αναπτύξεων, η Κυβέρνηση αποφάσισε όπως όλες οι πολεοδομικές αιτήσεις αξιοποίησης των στεγαστικών κινήτρων εξετάζονται ενιαία από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Περαιτέρω, είπε, η Κυβέρνηση έχει προωθήσει και υλοποιεί πλαίσιο 22 Μέτρων για την απλοποίηση της έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Σημείωσε πως η απλοποίηση των μηχανισμών αδειοδότησης, δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες και δεδομένα για την οικοδομική βιομηχανία και όλους τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, ενώ η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχούς λειτουργίας των νέων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, που καθιερώνονται με την προωθούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επεσήμανε πως το πλαίσιο Μέτρων βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των Μέτρων την 1η Ιουλίου του 2024.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε στη συνέχεια πως ακόμη ένας μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης υλοποιείται με την τροχοδρόμηση των διαδικασιών πλήρους εφαρμογής του νόμου για τη Διευκόλυνση των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης που επιτυχώς πρωτοπαρουσίασε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί ο νέος Τομέας Στρατηγικών Αναπτύξεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως που θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς διευκόλυνση της αδειοδότησης των αναπτύξεων στρατηγικής σημασίας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για αναπτύξεις στρατηγικής σημασίας, μέσω της πλατφόρμας «Ιππόδαμος».

«Σαφώς θα πρέπει να γίνουν περισσότερα, γνωρίζουμε το πώς θα φτάσουμε στον πολυπόθητο εκσυγχρονισμό, υλοποιούμε συγκεκριμένη στρατηγική», τόνισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στη συνέχεια στην εφαρμογή μέτρων Αστικού Αναδασμού με το σχετικό νομοσχέδιο να έχει κατατεθεί στη Βουλή τον Δεκέμβριου του 2023.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ακόμα δυο σχετικές δράσεις.

Η πρώτη, όπως είπε, αφορά στη διεξαγωγή μιας εκτενούς και ολοκληρωμένης εκστρατείας από μέρους της πολιτείας για την αναβάθμιση της εικόνας της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση, είπε, την προηγούμενη βδομάδα ο Invest Cyprus προχώρησε εκ μέρους της Κυβέρνησης με την προκήρυξη για την επιλογή των συμβούλων που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν την εν λόγω εκστρατεία, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της φήμης και του κύρους της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο.

Εξήγησε πως μέσα από την εκστρατεία θα προβληθούν οι ριζικές αλλαγές, τις οποίες έχει κάνει η Κύπρος, ειδικά όσον αφορά στην καταπολέμηση του παράνομου χρήματος και στην εφαρμογή των κυρώσεων, «δείχνοντας στην πράξη τη βούληση μας για μηδενική ανοχή και, παράλληλα, θα αναδείξουμε τους τομείς εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές για επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα, με τον οποίον ασχολείστε».

Η δεύτερη δράση, συμπλήρωσε, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς για άμβλυνση του προβλήματος του μεγάλου αριθμού οικοδομών, οι οποίες δεν μπορούν για διάφορους λόγους να λάβουν αδειοδότηση. Ανέφερε πως η Κυβέρνηση προχωρά στις επόμενες βδομάδες στην εκπόνηση νέου αναθεωρημένου σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων/Νέων Κατασκευών σε Εγκριμένες Αναπτύξεις.

Στόχος του νέου σχεδίου, εξήγησε, είναι η εφαρμογή ειδικών μέτρων για επίλυση προβλημάτων αδειοδότησης υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών, αλλά και για την υλοποίηση νέων ανάλογων μικρής κλίμακας κατασκευών σε υφιστάμενες εγκριμένες αναπτύξεις.

Το νέο σχέδιο, σημείωσε, θα καλύψει και περιπτώσεις οικοδομών που εγκρίθηκαν μετά από τις 29 Ιουλίου 2015, ενώ παράλληλα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να νομιμοποιήσουν, υπό προϋποθέσεις, συγκεκριμένες τροποποιήσεις που έγιναν.

Επεσήμανε πως τα ποσά που θα καταβάλλονται μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων προσιτής στέγης, ειδικότερα για τη νέα γενιά.

«Η Κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά και με προσήλωση για την ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας της Κύπρου, τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για προώθηση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα μας, τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση του κράτους, την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής, αλλά πρωτίστως, τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους», είπε.

Ο Πρόεδρος τόνισε πως η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η διαμόρφωση ενός σταθερού και ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα αποτελεί για την Κυβέρνηση στοίχημα «που είμαι απόλυτα σίγουρος θα κερδίσουμε, πάντα με τη δική σας συνεργασία, για την πρόοδο και την προκοπή που αξίζει στον τόπο μας».

Πηγή
ΚΥΠΕ