Απέχει από τα καθήκοντά του ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας λόγω ερευνών

Δευτέρα, 10/10/2022 - 10:12
Μικρογραφία

Να απέχει από τα καθήκοντα του κλήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, Oliver Gatzke σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, εν όψει ορισμένων ερευνών που γίνονται σε σχέση με κατ’ ισχυρισμό δηλώσεις και ενέργειες του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (ΑΕΔ), το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει αποφασίσει, με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των εν λόγω ερευνών, ότι είναι σκόπιμο όπως ο ΑΕΔ απέχει από τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση των εν λόγω ερευνών.

Ο κ. Πέτρος Αρσαλίδης, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου / Γενικός Διευθυντής, Γραφείο Προέδρου & Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκτελεί τα καθήκοντα του ΑΕΔ κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας απουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alphanews.live ο μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας η Δήμητρα Επενδυτική δια στόματος του CEO Νέαρχου Ιωάννου κατά την 48η ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας άσκησε δριμύ κατηγορώ για τις επιδόσεις που παρουσίασε ο οργανισμός.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε κατά την ομιλία του ότι τα κέρδη της τράπεζας έχουν μειωθεί από €132ω εκατομμύρια το 2019 σε €95 εκατομμύρια το 2021 ενώ σχολίασε αρνητικά και το στρατηγικό πλάνο της τράπεζας.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον CEO της Δήμητρας Επενδυτική, ο ίδιος δέχτηκε καταγγελίες που αφορούν ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της Τράπεζας το οποίο παρότρυνε τους εργαζόμενους της Ελληνικής Τράπεζας να αγοράσουν μετοχές όταν η μετοχή ήταν υποτιμημένη.