ΣΕΚ: Συνταξιοδοτικό, συλλογικές συμβάσεις και τηλεργασία στην ατζέντα του 2023

Παρασκευή, 30/12/2022 - 11:45
Μικρογραφία

Στις προκλήσεις που αφορούν κορυφαία ζητήματα για την εργατική τάξη και τα οποία πρέπει να τύχουν ποιοτικής διευθέτησης την νέα χρονιά, αναφέρεται η ΣΕΚ στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της, ευχόμενη «στον κυπριακό ελληνισμό και σε όλη την ανθρωπότητα κάθε καλό, ευημερία, πρόοδο, προκοπή και ανάπτυξη».

«Προς τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους ευχόμαστε το 2023 να είναι η χρονιά λύσης του κυπριακού προβλήματος, που θα απελευθερώσει τον τόπο και θα δημιουργεί συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης».

Ως κορυφαία ζητήματα η ΣΕΚ καθορίζει την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, αξιοποιώντας και το πλαίσιο που θέτει η Ε.Ε. στη βάση της Οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, με στόχο την κάλυψη τουλάχιστον του 80% των εργαζομένων.

Επίσης, την μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού, ώστε να μην υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. «Η Κύπρος χρειάζεται ένα ισορροπημένο και κοινωνικά δίκαιο Συνταξιοδοτικό σύστημα που θα διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ)», σημειώνει.  Βασική παράμετρος στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, (παράλληλα με τη διευθέτηση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%), όπως αναφέρει, θα πρέπει να είναι και η ενίσχυση, επέκταση και εδραίωση, μέσω της καθολικότητας   του θεσμού των Ταμείων Προνοίας.

Κορυφαίο ζήτημα επίσης θεωρεί την ρύθμιση της τηλεργασίας με επαρκή νομοθεσία και στη βάση του νομοσχεδίου που αποτελεί απόρροια του κοινωνικού διαλόγους στο Ε.Σ.Σ. (Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα),την εισαγωγή πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, τον εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών εργατών από Τρίτες Χώρες.

Εκτός αυτών η ΣΕΚ αναφέρει ότι την νέα χρονιά θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ), η εισαγωγή του οποίου θα μειώσει τις αυθαιρεσίες και τις μισθολογικές ανισότητες στην αγορά εργασίας. «Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη ρύθμισης της ωριαίας απόδοσης του, αλλά και στην αξιοποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογής του», προσθέτει.

Επίσης, στην προστασία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) του οποίου πρέπει να προστατευθεί ο μονοασφαλιστικός του χαρακτήρας, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και η συγκράτηση του πληθωρισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και για το κράτος και για τους κοινωνικούς εταίρους, στα επίπεδα ασφάλειας και υγείας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες πρέπει να αναβαθμισθούν ώστε να περιορισθεί ο κίνδυνος για εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Η ΣΕΚ δηλώνει ότι στα πλαίσια ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων που έληξαν το τέλος του 2022 θα διεκδικηθούν μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της οικονομίας, των κλάδων και των επιχειρήσεων.

«Η αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η δυσμενής κατανομή των απολαβών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε βάρος των μισθωτών πολιτών, δικαιολογούν την υλοποίηση μιας διεκδικητικής πολιτικής για βελτίωση των μισθών και των υπόλοιπων όρων απασχόλησης», αναφέρει.

Προσθέτει ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη εφαρμογή των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως βασικός άξονας στήριξης της κοινωνικοοικονομικής, εργασιακής, ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης.

Η ΣΕΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να πολιτεύεται όχι στη βάση του ποιος κυβερνά, αλλά με κριτήριο το πως κυβερνά. «Αυτή η αδιαπραγμάτευτη αρχή αποτελεί μέρος της διαχρονικής φιλοσοφίας και της ανεξαρτησίας του Κινήματος», σημειώνει.