Στα €350 εκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο

Τρίτη, 11/4/2017 - 14:22
Μικρογραφία

Μεγάλη αύξηση της τάξης του 58% παρουσίασε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο του 2017, το οποίο διαμορφώθηκε στα €349,8 εκ. σε σύγκριση με €220,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ) για το μήνα Ιανουάριο 2017 ήταν €515,3 εκ. σε σύγκριση με €330,9 εκ. το μήνα Ιανουάριο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 55% σε ετήσια βάση.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε.) για το μήνα Ιανουάριο 2017 ανήλθαν στα €165,5 εκ. σε σύγκριση με €110,0εκ. για το μήνα Ιανουάριο 2016, καταγράφοντας αύξηση 55% εκ.

Επίσης, οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €97,5 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €68,0 εκ., για το μήνα Ιανουάριο του 2017. 

Πηγή
ΚΥΠΕ