Στεγαστική πολιτική και επιδοματική πολιτική και στήριξη

Τετάρτη, 8/2/2023 - 16:58
Μικρογραφία

Βελτιωμένα είναι τα σχέδια στεγαστικής πολιτικής  και επιδοματικής πολιτικής και στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Νίκος Νουρής.

Με βάση τα σχέδια αυτά οι κοινότητες Μάμμαρι, Δένειας και Τρούλλων και ο Δήμος Αθηένου αναβαθμίζονται αφού εντάσσονται πλέον αντί στο σχέδιο των ακριτικών περιοχών σε αυτό των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Ο κ. Νουρής είπε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού πως "επαναπροκηρύσσουμε σήμερα τα στεγαστικά σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών με σημαντικότατες εκ νέου βελτιώσεις". Πρόσθεσε πως "την περσινή χρονιά είχαμε επαναπροκηρύξει τα σχέδια και ως αποτέλεσμα των πολλών βελτιώσεων που είχαμε επιφέρει συνολικά επωφελήθηκαν 904 οικογένειες με μια δαπάνη της τάξης των 32,5 εκατομμυρίων".

"Στη φετινή χρονιά επαναπροκηρύσσουμε τα σχέδια ακριτικών, ορεινών και εξόχως ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Είναι ένα σχέδιο που επαναπροκηρύσσουμε με πρόσθετη δαπάνη από 15 εκατομμύρια που ήταν την περσινή χρονιά την αυξάνουμε σε 20 εκατομμύρια. Πρόσθετα μαζί με αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο βελτιώνουμε και τα θέματα της επιδοματικής πολιτικής", ανέφερε.

Είπε πως το 2022 από το επίδομα ορεινών περιοχών επωφελήθηκαν 21 χιλιάδες 200 άτομα με τη συνολική βοήθεια που παραχωρήθηκε να ανέρχεται στα 5 περίπου εκατομμύρια. Υπενθύμισε εξάλλου πως το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση ΕΦΑΠΑΞ βοήθειας ίσης με το 50% της βοήθειας των συγκεκριμένων επιδομάτων. Δηλαδή υπήρξε μια πρόσθετη δαπάνη συνολικά για το 2022 4,6 εκατομμύρια, ανέφερε.

Σημείωσε πως "τα σχέδια αυτά σκοπό και στόχο έχουν την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων της αστυφιλίας και με τις φετινές διορθωτικές κινήσεις αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε και να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή των δικαιούχων αυτών των σχεδίων, να προσθέσουμε συγκεκριμένες περιοχές που πραγματικά έχουν ανάγκη πάντοτε στη βάση των οικονομικών παραμέτρων και δεδομένων του κράτους". Ιδιαίτερα, πρόσθεσε, "απευθυνόμαστε με αυτές τις παρεμβάσεις μας στους νέους ανθρώπους".

Είπε πως στο φετινό στεγαστικό  σχέδιο "έχουμε εντάξει κατ’ εξαίρεση τρεις κοινότητες που βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της ουδέτερης ζώνης και προφανώς αντιμετωπίζουν πολύ ιδιαίτερα προβλήματα και είναι οι κοινότητες Μάμμαρι, Δένεια και Τρούλλοι".

"Αυτές οι κοινότητες αναβαθμίζονται από το σχέδιο των ακριτικών περιοχών στο σχέδιο των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κάτι που αυξάνει και τις παροχές και τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής στο συγκεκριμένο σχέδιο", ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Είπε πως "η δεύτερη βελτίωση αφορά την ένταξη κατ’ εξαίρεση του Δήμου Αθηένου, ο οποίος επίσης αναβαθμίζεται από το σχέδιο των ακριτικών περιοχών σε αυτό των ορεινών και μειονεκτικών ώστε να αυξηθούν οι παροχές λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας του Δήμου και του γεγονότος ότι πέραν της εγγύτητας που παρουσιάζει με τη γραμμή αντιπαράταξης είναι περίκλειστος με περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης".

Η τρίτη βελτίωση, σημείωσε, αφορά την οικιστική περιοχή της Πύλας, το κομμάτι της Πύλας που δεν ενέπιπτε στις ακριτικές περιοχές μέχρι σήμερα. "Με την ένταξή του στο συγκεκριμένο σχέδιο βοηθούμε στη βελτίωση της πληθυσμιακής πυκνότητας στη συγκεκριμένη κοινότητα", πρόσθεσε.

Για το σχέδιο επιδοματικής πολιτικής και στήριξης ο κ. Νουρής είπε πως σε αυτό έχουν ενταχθεί επτά πρόσθετες κοινότητες: Άγιου Αμβροσίου Λεμεσού, Δωρού, Καπηλιού, Κεδάρων, Λιμνάτη, Μεσάνων και Μοναγρίου.

"Είναι επτά κοινότητες οι οποίες κρίθηκε ότι θα πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο της επιδοματικής στήριξης ενώ ετοιμάσαμε ένα ιδιαίτερο σχέδιο το οποίο εντάσσεται κάτω από τη συγκεκριμένη πολιτική και αφορά την κοινότητα των Στροβιλιών, που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης", ανέφερε ο ΥΠΕΣ.

Όπως είπε ο κ. Νουρής, για να δοθεί η δυνατότητα προσέλκυσης και διαμονής κόσμου στα Στροβίλια έχει δημιουργηθεί ένα σχέδιο επιχορήγησης για τις υφιστάμενες δομές και κατοικίες το οποίο θα παραχωρείται ως οικονομική ενίσχυση για όσους ιδιοκτήτες θα ήθελαν να βελτιώσουν τις οικοδομές αυτές για να μπορέσουν να διαμένουν στην κοινότητα των Στροβιλιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο τα σχέδια όλα προκηρύσσονται από την 1η Μαρτίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2023 «γιατί θέλουμε να ελπίζουμε ότι η οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα ακολουθήσει τη δική μας πολιτική με την επαναξιολόγηση κατ’ έτος και θα επαναπροκηρύξει τα συγκεκριμένα σχέδια και την επόμενη χρονιά».

Για τα σχέδια επιδομάτων, ο κ. Νουρής είπε πως η 3η Απριλίου 2023 είναι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Απριλίου 2023.

Πηγή
PIO