Στην Επιτροπή Οικονομικών πρόσθετες κρατικές δαπάνες 55 εκατ. ευρώ

Δευτέρα, 5/12/2022 - 08:08
Μικρογραφία

Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

Συνέρχεται σήμερα η κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών προκειμένου να εγκρίνει τις κυβερνητικές τροποποιήσεις επί του προϋπολογισμού, με συνολικές δαπάνες €55 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα €20 εκατομμύρια αφορούν πιστώσεις λόγω της ψήφισης του νόμου για τη δημιουργία του νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επίσης τα μέλη της επιτροπής θα ανταλλάξουν απόψεις επί των τροπολογιών που κατέθεσαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ενόψει της τριήμερης συζήτησης που αρχίζει αύριο και θα κορυφωθεί την Πέμπτη με την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Ουσιαστικά, κατά τη συνεδρίαση, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που ακολουθείται κάθε χρόνο, δηλαδή, η ομαδοποίηση των τροπολογιών που είναι κοινές ή που είναι ταυτόσημες ή η έκφραση υποστήριξης, αν ένα κόμμα είναι έτοιμο, σε τροπολογίες που κατέθεσαν άλλα κόμματα έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα της προοπτικής από πριν κατά πόσον μια τροπολογία θα εγκριθεί ή όχι.

Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες δαπάνες αφορούν:

 • Πρόσθετες δαπάνες με στόχο την κάλυψη  αναγκών σε δικαστές και νέα Δικαστήρια ενόψει της μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων.
 • Ποσό 7.1 εκ. για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων. Η αναγκαιότητα προκλήθηκε λόγω αλλαγής στη χρηματική ροή  λόγω μη υλοποίησης του έργου την περίοδο 2020-2022.
 • Δαπάνες 206.000 ευρώ για τη δημιουργία 4 θέσεων με στόχο την κάλυψη αναγκών για τη σύσταση ναυτιλιακής εταιρείας.
 • Δαπάνες 406.000 ευρώ  με στόχο την κάλυψη 12 πρόσθετων θέσεων ανθυπολοχαγών και 80 οπλίτη.
 • Δαπάνες 946.000 ευρώ για ενίσχυση του σωφρονιστικού Ιδρύματος με 25 πρόσθετες θέσεις αρχιδεσμοφύλακα με κλίμακα Α8 και Α9.
 • Παροχή 13 εκ. ευρώ για χορηγία στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Πρόσθετη δαπάνη 5 εκ. για κάλυψη μέρους από το κράτος των αναγκών σε ρεύμα
 • Ποσό 51 εκ. ευρώ για έξτρα πιστώσεις στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων
 • Ποσό 20 εκ. με σκοπό την κάλυψη του νέου Συνταξιοδοτικού Σχεδίου για δημόσιους υπαλλήλους.
 • Έξτρα ποσό 2.1 εκ. ευρώ  για μισθοδοσία εκτάκτων εκπαιδευτικών.
 • Ποσό 4.3 εκ. ευρώ  για σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος για υπηρεσίες που προσφέρει το Καραϊσκάκειο.
 • Ποσό 1 εκ. ευρώ για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.