Σύσταση ενιαίας εποπτικής αρχής των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών

Τρίτη, 27/2/2024 - 17:00

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την Τρίτη τη σύσταση ενιαίας εποπτικής αρχής των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. ανακοίνωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού ότι με την έγκριση της αρχής, η εποπτεία των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών ενισχύεται και αναβαθμίζεται με την ανάθεση της αρμοδιότητας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , η οποία σε κοινούς ελέγχους με τους οικείους επόπτες, δηλαδή τον δικηγορικό σύλλογο και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), θα εποπτεύει αυτές τις εταιρείες.

Ανέφερε επίσης ότι έχει ανατεθεί η επόπτεια όλων των εταιρειών που ασχολούνται στον τομέα, από την εποπτική αρχή, και θα διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι από κοινού μαζί με τους δύο οικείους επόπτες σε περίπτωση που υπάρχει πληροφόρηση ανάλογη ή ενδείξεις που να έχουν και αντίκτυπο στην εικόνα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο πλαίσιο αυτής της εποπτικής αρχής και με την απόφαση του ΥΣ, η διακυβέρνηση των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών ενισχύεται μέσω του καθορισμού των προσόντων των ατόμων που θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες καθώς  και του  μέγιστου αριθμού των εταιρειών που ννα εξυπηρετούν, όπως ισχύει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

"Με την απόφαση αυτή διασφαλίζεται μια ενιαία και ομοιόμορφη αλλά και άμεση και προληπτική αντίδραση στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αρνητικές πληροφορίες ή εξελίξεις που απειλούν τη φήμη και την εικόνα της Δημοκρατίας", ανέφερε.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι με τη σημερινή απόφαση μπαίνει ένας βασικός λίθος ενός οικοδομήματος που θα προστατεύει πλέον το όνομα της ΚΔ και θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται κάτω από ένα ενιαίο, αυστηρό εποπτικό έλεγχο.

Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι αν για παράδειγμα υπάρχουν ανακοινώσεις για παραβίαση κυρώσεων ο μηχανισμός θα μπορεί να τις ελέγχει και επίσης θα διενεργούνται και προληπτικοί έλεγχοι "για να ενεργούμε προληπτικά".

Εξήγησε ότι μετά την έγκριση θα αρχίσει διαβούλευση με τους φορείς για συγκεκριμένους μηχανισμούς και κριτήρια για την εποπτεία.

"Αν διαπιστωθεί παραβίαση κύρωσης θα προβλέπονται πρόστιμα, επιπλήξεις και άλλα μέτρα που θα καθοριστούν από τους φορείς που θα κάνουν τους ελέγχους. Για το θέμα θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση", ανακοίνωσε.

Ο ΥΠΟΙΚ είπε εξάλλου ότι κατατίθενται τις επόμενες μέρες με τη μορφή του κατεπείγοντος στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την παράταση κατά ένα μήνα της επιχορήγησης των καυσίμων κίνησης και το νομοσχέδιο για κατάργηση του τέλους των 350 ευρώ στις επιχειρήσεις.

Πηγή
ΚΥΠΕ