"Τεράστιο ενδιαφέρον από εταιρίες υψηλής τεχνολογίας για εγκατάσταση στην Κύπρο"

Τρίτη, 10/5/2022 - 22:36
Μικρογραφία

Της Νάσιας Ιωάννου

Πράσινο φως άναψε το υπουργικό συμβούλιο σε νομοσχέδιο με το οποίο καθίσταται το φορολογικό πλαίσιο πιο ελκυστικό, για προσέλκυση τόσο εργαζομένων από το εξωτερικό όσο και Κυπρίων οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκτός Κύπρου. 

Κωνσταντίνος Πετρίδης - Υπουργός Οικονομικών
"Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην Κύπρο και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν στην Κύπρο λόγω αυτού του σχεδίου θα φέρουν άμεσα και έμμεσα οφέλη στην οικονομία του τόπου. Περαιτέρω ενθαρρύνεται η διοίκηση επιχειρήσεων να μεταφέρουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία."

Σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών το νομοσχέδιο αφορά 50% φορολογική έκπτωση για εργαζόμενους με περισσότερες από €55.000 ετήσιες απολαβές. Παράλληλα, επεκτείνεται το πλαίσιο από δέκα σε δεκαεπτά έτη, αρχής γενομένης του έτους έναρξης της εργοδότησης τους στη Κύπρο.

Με βάση το νομοσχέδιο, θα παραχωρείται απαλλαγή στους δικαιούχους με αμοιβή πέραν των €55.000, νοουμένου ότι ήταν κάτοικοι εκτός της Κύπρου, για δώδεκα συνεχόμενα έτη πριν την έναρξη της εργοδότησης τους στη Δημοκρατία.

Κωνσταντίνος Πετρίδης - Υπουργός Οικονομικών
"Περαιτέρω δίνεται χαριστική περίοδος για νέους εργαζόμένους, δύο έτη, και για υφιστάμενους έξι μηνών για να ενταχθούν στο πλέον ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης στις περίπτωσεις που η αμοιβή απο εργοδότηση ξεκίνησε με χαμηλότερο ποσό των 55.000 ευρώ."

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της Στρατηγικής αναμένεται και η προώθηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για διευκόλυνση παραμονής στην Κύπρο καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης στην Κύπρο των συζύγων επαγγελματιών, οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο νησί.

Κωνσταντίνος Πετρίδης - Υπουργός Οικονομικών
"Αλλά και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη λειτουργία One-stop Shop. Είμαστε πεποισμένοι οτι αυτό το πρόγραμμα είναι από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στην Ε.Ε. Ήδη υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από το εξωτερικό." 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον κυρίως από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια επιλέγουν την Κύπρο για εγκατάσταση της επιχείρησής τους.