Τέρμα στο περίμενε, τίτλοι ιδιοκτησίας σε τρεις μήνες (ΒΙΝΤΕΟ)

Σάββατο, 13/1/2024 - 20:47
Μικρογραφία

Της Νάσιας Ιωάννου

Φρένο σε χρονοβόρες διαδικασίες για έκδοση νέων τίτλων ιδιοκτησίας, βάζει ο Υπουργός Εσωτερικών. Μέσα από αλλαγές και ρυθμίσεις που προωθήθηκαν από την προηγούμενη βδομάδα ο συνολικός χρόνος εξέτασης της αίτησης όπως και της έκδοσης τίτλου ιδιοκτησίας μειώνεται στους 3 μήνες.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-Λειτουργός Τύπου ΥΠΕΣ
"Πλέον οι αιτήσεις για έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας θα πρέπει να υποβάλλονται πλήρως και ορθά συμπληρωμένες. Διασφαλίζοντας ότι έχει προηγηθεί η απαραίτητη οριοθέτηση του τεμαχίου και προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα έτσι ώστε να αποφευχθεί η καθυστέρηση που παρατηρείτο μέχρι στιγμή όπου απαιτείτο από τους πολίτες να προσκομίζουν συνεχώς καινούρια έγγραφα και στοιχεία. Ενώ δίνεται η δυνατότητα και στο προσωπικό του τμήματος Κτηματολογίου να ασχοληθεί συγκεκριμένα με την εξέταση της αίτησης."

Με την εκ των προτέρων οριοθέτηση ενός τεμαχίου, ρόλο τον οποίο αναλαμβάνουν ιδιώτες χωρομέτρες, αφενός κερδίζεται χρόνος και αφετέρου επιλύονται και ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών που τα τεμάχια τους γειτνιάζουν μεταξύ τους.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-Λειτουργός Τύπου ΥΠΕΣ
"Επιλύονται οι διάφοροι τσακωμοί που βλέπαμε να συμβαίνουν συχνά μεταξύ ιδιοκτητών ως προς τα όρια των περιουσιών τους που γειτνιάζουν"

Την ίδια ώρα το υπουργείο εσωτερικών προωθεί νομοσχέδιο με στόχο να εξαλειφθεί και το φαινόμενο όπως κάποιος προχωρήσει με αγορά ακινήτου το οποίο είτε είναι υποθηκευμένο είτε έχει άλλες δεσμεύσεις, χωρίς να το γνωρίζει. 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-Λειτουργός Τύπου ΥΠΕΣ
"Έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του αγοραστή δίνοντάς του τη δυνατότητα να ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Να είναι σε θέση να ξέρει, πριν προχωρήσει με την αγοραπωλησία"

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο αγοραστή ενός ακινήτου να προχωρήσει με εξόφληση του ποσού της υποθήκης κατευθείαν στο τραπεζικό ίδρυμα.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-Λειτουργός Τύπου ΥΠΕΣ
"Και στη συνέχεια να καταθέσει το υπόλοιπο ποσό που συμφωνείται μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, στον πωλητή. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι ακόμα και μετά την ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας, ο αγοραστής θα έχει αγοράσει ένα τεμάχιο, ένα οικόπεδο που θα είναι καθαρό από οποιαδήποτε υποθήκη" 

Το τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της τράπεζας στη νομοθεσίας θα μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέχρι και 100.000 ευρώ.