Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Συστήνει έρευνα αγοράς για φωτοβολταϊκά

Τρίτη, 5/3/2024 - 14:15
Μικρογραφία

Να προβούν στην απαιτούμενη έρευνα αγοράς, ώστε να μπορέσουν να κάνουν την πιο συμφέρουσα επιλογή προτρέπει τους καταναλωτές η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δεδομένης της μεγάλης ζήτησης για το «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025» και ειδικότερα για τη νέα κατηγορία Α3 «Φωτοβολταϊκά για Όλους».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, «η τιμή δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο, αφού ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος και στις άλλες τεχνικές του προδιαγραφές».

Προστίθεται ότι δεδομένου ότι στους καταλόγους του Σχεδίου θα περιλαμβάνονται πέραν των 100 Συμμετεχόντων Εμπορευόμενων, προσφέρονται πολλές εναλλακτικές επιλογές στους καταναλωτές, συνεπώς, η κατάλληλη έρευνα αγοράς είναι αναγκαία για να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή από τον κάθε καταναλωτή.

Διευκρινίζεται ότι το συνολικό ποσό της επένδυσης που καλύπτεται από το Σχέδιο είναι μέχρι €5.000 και ότι η οποιαδήποτε δαπάνη πέραν του ποσού αυτού θα πρέπει να καταβληθεί από τον αιτητή απευθείας στον Συμμετέχοντα Εμπορευόμενο.

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές καλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι, βάσει των αιτήσεων που έλαβε το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε το προηγούμενο έτος, διαπιστώνεται πως υπάρχει μεγάλη διακύμανση τιμών και πως διατίθενται στην αγορά συστήματα εντός των προδιαγραφών και του ποσού που καλύπτει η ενίσχυση.

Πηγή
ΚΥΠΕ