Ζητά μέτρα που να περιορίζουν την ισχύ της ΑΗΚ ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού

Δευτέρα, 14/8/2023 - 10:40
Μικρογραφία

Ρυθμιστικά μέτρα που εδραιώνουν τη θέση της δεσπόζουσας επιχείρησης δεν εξυπηρετούν την ανταγωνιστική αγορά, λέει ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού με ανακοίνωσή του.

«Το υπό διαβούλευση νέο προσχέδιο ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή από την ΑΗΚ συμβάλλει στην εδραίωση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στην αγορά ηλεκτρισμού και δημιουργεί πρόσφορες συνθήκες για την κατάχρηση της θέσης αυτής.»

«Η οιονεί μονοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, όπως αντανακλάται στο βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς και τα εξαιρετικά υψηλά μερίδια αγοράς της ΑΗΚ, καθιστά επιτακτική τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων που να περιορίζουν και όχι να αυξάνουν την παραγωγική και αγοραστική δύναμη της δεσπόζουσας ΑΗΚ», προσθέτει.

«Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο σήμερα για την ανάπτυξη και λειτουργία ήδη αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ, συνιστούν οι ανεπάρκειες των δικτύων μεταφοράς και διανομής, για τις οποίες ευθύνη φέρει η ΑΗΚ ως η κατά νόμον ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη για την ανάπτυξή τους. Χωρίς αναβάθμιση των εν λόγω δικτύων δεν μπορεί να υπάρξουν οι αναγκαίες μεταβολές στη δομή της αγοράς προκειμένου να αναπτυχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός.»

«Καλούμε την ΡΑΕΚ να ανακαλέσει το μέτρο που αναφέρεται στο νέο προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης καθότι δεν επιτυγχάνει την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού ούτε και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς», συνεχίζει. «Αντιθέτως, διακινδυνεύει την πλήρη κατάρρευση της ανταγωνιστικής αγοράς με επακόλουθο η Κύπρος να παραμείνει το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μη ανταγωνιστική δομή αγοράς», καταλήγει.