Ζωηρό το ενδιαφέρον στην Ελληνική για το Σχέδιο Εξόδου: Φεύγουν 500 εργαζόμενοι

Τρίτη, 22/11/2022 - 15:36
Μικρογραφία

Με θετικό πρόσημο όπως όλα δείχνουν βλέπουν οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Τράπεζα το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης που είναι σε ισχύ αυτή την περίοδο. Το Σχέδιο το οποίο σύμφωνα με πηγές από την τράπεζα θα είναι το τελευταίο που θα παραχωρηθεί με γενναιόδωρους όρους θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου αφού με την έναρξη του πηγή από τον οργανισμό ανέφερε ότι θα τρέξει για περίοδο δυο εβδομάδων.

Μιλώντας στο Alphanews.live πηγή από την Ελληνική Τράπεζα ανέφερε ότι το Σχέδιο πηγαίνει πολύ καλά αφού οι εργαζόμενοι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον.

«Ευελπιστούμε ότι με το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης θα ολοκληρωθεί το κομμάτι που αφορά την αποχώρηση του προσωπικού κάτι που έχει να κάνει με την μείωση του κόστους της Ελληνικής Τράπεζας και την αναδιοργάνωση που θα γίνει.»

Με την εκπνοή του Σχεδίου, και ανάλογα με τον τελικό αριθμό εργαζομένων που θα αποχωρήσουν, όλες οι ανάγκες στελέχωσης σε όλα τα τμήματα θα επαναξιολογηθούν και θα ανακοινωθούν μετακινήσεις προσωπικού προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του οργανισμού και η κάλυψη αναγκών σε καταστήματα που θα προκύψουν κενά από εθελούσιες αποχωρήσεις.

Πάντως σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της Τράπεζας κατά την Γενική Συνέλευση εκτός τράπεζας θα βρεθούν 500 εργαζόμενοι. 

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση, υποχρεωτικές και δεδομένες πρέπει να θεωρούνται οι μετακινήσεις που αναμένεται να γίνουν για να στελεχωθεί η νέα υπηρεσία Task Force η οποία και αναμένεται να δημιουργηθεί άμεσα. Στην υπηρεσία Task Force θα ανατεθούν εργασίες οι οποίες μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού είτε θα καταργηθούν είτε θα αυτοματοποιηθούν.

Την ίδια στιγμή και στο πλαίσιο και πάλι του μετασχηματισμού πολλά είναι τα τμήματα που θα συγχωνευτούν ενώ αρκετοί είναι και οι ρόλοι που θα καταργηθούν για να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή νέων τρόπων εργασίας.

Ως εκ τούτου ανέφερε πηγή, αναμένεται μετά τον ολοκλήρωση του μετασχηματισμού να υπάρξει αριθμός εργαζομένων που πιθανόν να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις ή ακόμα και προσωπικό που θα μην έχει αντικείμενο εργασίας για αυτό τον λόγο καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι να αξιολογήσουν σωστά το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης.