Τι ζητά η Γερμανία από τη Γεωργία για ένταξη στην ΕΕ