Συμμαχία ΕΕ για πρόληψη ελλείψεων σε κρίσιμα φάρμακα