Στο περίμενε 30.000 πραγματικοί δικαιούχοι στο Μητρώο του Έφορου Εταιρειών