Ανέβηκε μια θέση η Κύπρος στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του EIGE