Πική: Απαραίτητη η δημοσιονομική πειθαρχία, η σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις