«Η δική μας Κύπρος»: Η ξεχωριστή έκθεση με ξύλινα ομοιώματα στην Λευκωσία