«Η δημοκρατία νίκησε», επικράτησε ο Τούσκ στις βουλευτικές της Πολωνίας