Αντρίστροφη μέτρηση για το ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting