Τι πρέπει να ξέρουν ασθενείς των οποίων η ζωή εξαρτάται από το ηλεκτρικό ρεύμα