«Χαμπής εικονογράφος»: Άνοιξε η έκθεση στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή