ΠτΔ για ενεργειακά: Στόχος η εσωτερική αγορά και η αξιοποίηση για την ΕΕ