Στο Ισραήλ ο Παπαναστασίου, επαφές για έλευση φυσικού αερίου και υποδομές