Έξι οικοδομές κήρυξε επικίνδυνες ο Δήμος Λευκωσίας