Γιάννης Καρούσος: Θα αποτρέψουμε την εγκατάλειψη της υπαίθρου