Μαθητής άνοιξε την καταπακτή ασφαλείας και βγήκε στην οροφή λεωφορείου