Υπ. Ενέργειας: «Πολλαπλά τα οφέλη για την Κύπρο από την κατασκευή του EuroAsia»