Ολικό λίφτινγκ στην Τσερίου, μετατρέπεται σε δρόμο τεσσάρων λωρίδων