Τατάρ: Σύμβολο αναγνώρισης το νέο «προεδρικό συγκρότημα»