"Σήκωσε" από την εταιρεία που δούλευε 315.000 ευρώ