Μη ικανοποιημένο από την αντιμετώπιση της διαφθοράς το 79% των Κυπρίων