Οι τρυφερές ευχές της Αργυρώς Ροτσίδου στον Ευθύμιο Δίπλαρο