Τι λέει το Υπ. Υγείας για την πλημμυρισμένη αποθήκη και καταστροφή φαρμάκων