Οδηγοί προσοχή: Γέμισε χαλίκια ο δρόμος στη Λεωφόρο Λεμεσού