Σωτήρια η άμεση επέμβαση πυροσβεστών σε πυρκαγιά στην Κλήρου