Φωτοβολίδα από ελεγχόμενη καύση, η αιτία της φωτιάς στο δάσος Λεμεσού