Έκλεψε γυμνές της φωτογραφίες και την απειλούσε για να συνευρεθούν ερωτικά