Σε συνέδριο του Economist στο Λονδίνο συμμετέχει ο Γιώργος Παπαναστασίου