Σε διαβουλεύσεις καλεί τους φυσιοθεραπευτές ο ΟΑΥ για επίλυση των προβλημάτων