Αντωνίου: Δε μας υπολείπεται ανθρωπιά, μας υπολείπονται χώρος και πόροι