Ισχύει απαγόρευση διπλοψηφίας, υπενθυμίζει η Πρεσβεία Ελλάδας ενόψει Ευρωεκλογών

Πέμπτη, 18/4/2024 - 12:08
ευρωεκλογές

Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στην Κύπρο θα πρέπει να επιλέξουν να ψηφίσουν είτε για τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας, είτε για τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές της Κύπρου, υπενθυμίζει σε ανακοίνωση Τύπου η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο, σχετικά με την απαγόρευση διπλοψηφίας στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Το ίδιο ισχύει και για όσους Έλληνες πολίτες έχουν την κυπριακή ιθαγένεια, σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται, η ιδιότητα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας αναγνωρίζει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κράτος μέλος όπου έχουν την κατοικία τους και του οποίου δεν είναι υπήκοοι. Οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, προστίθεται, ρυθμίζονται  από την Οδηγία 93/109/ΕΚ/6.12.1993 του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/1/ΕΕ/20.12.2012 και ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους.

«Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, είτε να ψηφίζουν για τους υποψηφίους ευρωβουλευτές της χώρας τους κατά τον τρόπο που προβλέπει το εθνικό τους δίκαιο, είτε να ψηφίζουν για τους υποψηφίους της χώρας διαμονής τους», αναφέρεται.

«Εφιστάται η προσοχή ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της σχετικής απαγόρευσης περί διπλοψηφίας, αυτή επιφέρει έννομες συνέπειες βάσει του εθνικού δικαίου και του δικαίου της ΕΕ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή
ΚΥΠΕ